20200810

Vaughan Rapatahana


tolaga bay tapahi
he aha ngā poro rākau kūwawa ai
ki runga tēnei one?
he aha ai?

ko te ‘tapahi’ nui
nō te ono rākau
o tēnei rohe.

te moni ki mua te taiao
te apo ki mua te atamai.

he aha ngā poro rākau kūwawa ai
ki runga tēnei one?
he aha ai?

ko ngā poro nui
nō te ono rākau
o tēnei rohe

te moni ki mua te taiao
te apo ki mua te atamai.

ko he moumou nui
ko he paraiti weriweri
kāore he tangata e hiahia kia kite

kāore he kirikiri kōura ināianei
kāore he wāhi kia pārore
kāore te hī ika ki konei
ko te mutunga o tēnei one

kāore he one i te katoa
anō!


why are there strewn logs
on this beach?
why?

it’s the massive slash
from the forestry
of this region

money before the environment
greed before common sense

why are there strewn logs
on this beach?
why?

it’s the many off-cuts
from the forestry
of this region

money before the environment
greed before common sense

it’s a massive waste
it’s an ugly blight
nobody wants to see

no golden sand now
not a place to relax
no fishing here
it’s the end of this beach

it’s not a beach at all
anymore!


so the theft continues                       na reira ka haere tonu te tāhae


so the theft continues -
    less manifest this time around -
but still white fingers in the cake, eh
poking, ever poking into the core
while licking off the icing.

they stole our language
they stole our land
they stole our lot


it is PC now for them to pray, to sing,
to bless the food
& to patronize with obsequious palaver
and hollow words –
     including a few words of our own -
about how best to
‘close the gaps’
to ‘accelerate achievement’
to ‘make full and fair settlement’
to ‘equal up our Māori’
into good brown clones.
               but
our language is not widely taught
our land is not returned
our lot remains the same.


so the theft continues
a masque/psychodrama plaything
a mighty falsehood even now
180      years      f u r t h e r      on.

they stole our language
they stole our land
they stole our lot.na reira ka haere tonu te tāhae -
    iti te whakitea i tēnei wa huri noa -
engari ano tonu maihao mā i roto i te keke, eh
e wero tonu ana ki te iho
i te mitimiti i te pani reka.

i tāhaetia tō tātou reo
i tāhaetia tō tātou whenua
i tāhaetia tō tātou rota


kei te PC ināianei ma rātou ki te inoi, ki te waiata,
ki te manaaki i te kai
& ki te whakaparahako i ngā kōrero patipati me ngā kupu huakore -
     tae ana ki etahi kupu o tā tātou -
mō te pehea pai ki te
‘kati ngā āputa’
ki te ‘whakatere paetae’
ki te ‘whakahanga whakataunga katoa, me te tika’, ki te ‘orite tonu tō tātou Māori’
ki ngā pūrua pākākā pai.
               engari
e kāore te whakaako whānui tō tātou reo
e kāore te whakahokia tō tātou whenua
ka rite tonu tō tātou rota.

na reira ka haere tonu te tāhae
he huna/whakaari mea hianga
he teka whakahira noa ināianei
ko    180    ngā    tau   i    runga    atu.

i tāhaetia tō tātou reo
i tāhaetia tō tātou whenua
i tāhaetia tō tātou rota


Vaughan Rapatahana (Te Ātiawa) commutes between homes in Hong Kong, Philippines and Aotearoa New Zealand. He is widely published across several genre in both his main languages, te reo Māori and English, and his work has been translated into Bahasa Malaysia, Italian, French, Mandarin.
 
 
previous page     contents     next page
 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home